Alov

Pastorlarımız

İdris Məmmədov Rafael oğlu Alov kilsələr birliyin baş pastoru           Ceyhun Fərhadov Tələt oğlu Alov kilsələr

Alov

Azərbaycan mədəniyyəti haqqında ümumi məlumat

Azərbaycan musiqisini dinləyən, şer və qəzəllərini oxuyan, Azərbaycan rəssamlarının sənət əsərlərinə tamaşa edən, nəqqaşlıq, misgərlik kimi sənətkarlıq nümunələri ilə tanış

Alov

Alov

Iman etirafımız Həvariləin iman etirafıdır ( Həvarilərin Məsləyi). Göyün və yerin Qadir Yaradanı olan Ata Allaha iman edirəm. Allahın Vahid