Sarsılmaz sevgi

Nəğ 8:7: “Sevgini ümman sular söndürə bilməz, Onu çağlayan çaylar batıra bilməz.”
Yeni evimizin həyətindəki arıxı ilk dəfə gördükdə, yayın istisində daşların üstünə çırpılan dar bir su zolağı idi.  Ağır taxta lövhələr asanlıqla digər tərəfə keçdiyimiz bir körpü rolunu oynayırdı.  Ancaq bir neçə aydan sonra ərazimizdə sellər başladı.  Bir neçə gün ardıcıl davam etdi.  Kiçik çayımız dərinliyindən bir metr və eni üç metrdən çox olan sürətli bir çaya çevrildi!  Su gücü körpünün ağır taxtalarını cıraraq bir qədər məsafəyə apardı.

Suyun sürətlə axması, demək olar ki, hər şeyi önündə yox edə bilər.  Ancaq hələ də daşqın və ya digər qüvvələrin qarşısında belə bir sarsılmaz bir şey var.
Nəğ 8:7: “Sevgini ümman sular söndürə bilməz, Onu çağlayan çaylar batıra bilməz.”
Sevginin gücü tez-tez romantik münasibətlərdə görünə bilər.  Ancaq bütövlükdə bu, yalnız Oğlu İsa Məsih vasitəsilə Allahın insanlara olan məhəbbəti ilə ifadə olunur.
Güclü və etibarlı düşündüyümüz hər şey tamamilə yuyulduqda, xəyal qırıqlığı Allahın bizə olan sevgisini yenidən nəzərdən keçirmək üçün qapını aça bilər.  Yerdəki hər şeydən daha yüksək, dərin, güclü və uzun.  Nə olursa olsun, Rəbb orada olur, bizə dəstək olur, kömək edir və sevildiyimizi xatırladır.
Niyə əmin ola bilərsən ki, Allah səni həmişə sevəcək?  Həyatınızda Onun sevgisinin nəticəsi harada görünür?
Səmavi Ata, rədd və itki zamanı məni sevginizlə təsəlli etdiyiniz üçün təşəkkür edirəm.  Ruhumun bütün ehtiyaclarını ödəmək üçün Sənə güvənə biləcəyimə inanıram.

Müəllif: Artur Cekson
Tərcümə: Nicat Alovlu

Bərpa etməyə hazırdır

“Xalqın Səndən sevinc alsın deyə Bizi yenə dirçəltməyəcəksənmi?” (Zəbur 85: 6)
1969-cu ildə Almaniyada xidmət edərkən özümə yeni Volkswagen Beetle( Juk) aldım.  Avtomobil bir söz ilə möhtəşəm idi.  Maşının tünd yaşıl rəngi qəhvəyi dəri salon ilə mükəmməl uyğunlaşmışdı.  Ancaq avtomobilin ili öz sözünü deyirdi.  Müxtəlif problemlər, o cümlədən qapıların birinin və avtomobilin bir yanı zərər aldığı  qəza baş verdi.  Daha çox ağlım olsaydı, düşünərdim ki: “Klassik maşınım bərpa üçün mükəmməl namizəddir”.  Daha çox pulum olsaydı, bu fikri həyata keçirə bilərdim.  Ancaq bu baş vermədi.
Xoşbəxtlikdən, ideal görməyə sahib olan və hədsiz sərvətləri olan Rəbb günahından şikəst olan insanlarla münasibətdə asanlıqla təslim olmur.  85-cü Zəburda «bərpa üçün ideal namizədlər» və onları bərpa etməyə qadir olan Allah göstərilir.  Çox güman ki, Zəbur, israillilərin yetmiş illik sürgündən qayıtdıqdan qısa müddət sonra yazıldı və burada Allaha itaətsizliyə görə cəza göndərildi.  Geriyə baxdıqda, Allahın lütfünü və bağışlanmasını görə bildilər (Zəb. 85:2-4).  Bu, onları Allahdan kömək diləməyə sövq etdi (85:5-8) və Ondan xeyir gözləyin (85:9-14).
Aramızda kim özünü bəzən əsəbi, qırıq və acınacaqlı hiss etmir?  Bəzən özümüzü günahlandırmalı oluruq.  Lakin Rəbb bərpa və bağışlanma Allahıdır.  Təvazökarlıqla Ona tərəf gələn hər zaman ümidlidir.  Açıq qolları ilə Ona tərəf dönənlərin hamısını qəbul edir və onlara sülh verir.

Sizin həyatınızda və xarakterinizdə nəyin bərpaya ehtiyacı var?  Bərpa edən Tanrıya cavabınız nə olacaq?
Ya Rəbb, mənə kömək et uzaq olum o şeylərdən , hansıların ki  daha sonra bərpaya ehtiyacı var.
Viliam Karey (1761-1834) ilə bir İngilis kəndində yaşayan insanlar, ehtimal belə etmirdilər ki, Karey əhəmiyyətli bir şey əldə edə biləcək .  Ancaq bu gün o, müasir missioner işinin atası kimi tanınır.  Кarey toxucular ailəsində anadan olub. Özü müəllim və ayaqqabı ustası kimi çoxda uğurlu olmamışdır.  Ancaq o zamanda o müstəqil olaraq İbrani, Yunan və Latın dillərini öyrəndi.  İllər sonra Hindistanda missioner olmaq arzusunu həyata keçirdi.  Bir çox çətinliklərdən keçdi: uşağının ölümü, həyat yoldaşının ruhi sıxıntısı, uzun illər xidmət etdiyi şəxslərin ona qarşı olan biganəliyi.
Ona çətinliklər qarşısında xidmətini davam etdirməyə nə kömək etdi?  Bütün Müqəddəs Kitabı altı dilə, ayrı-ayrı hissələrini iyirmi doqquz dilinə tərcümə etməkdə ona nə dəstək oldu?  “Mən çata bilərəm” dedi.  “Mən müəyyən bir istiqamətdə hərəkət edə bilərəm.”  Hər hansı bir sınaqdan asılı olmayaraq özünü Rəbbə xidmət etməyə həsr etdi.
İbranilərə Mektubun müəllifi Məsihə belə həsr olunmağa çağırdı.  O, oxucuları “tənbəl olmamağa” çağırdı (İbr. 6:12), lakin hamı ” axıra qədər hər birinizin eyni səyi göstərməyinizi arzulayırıq ki, “Allahı izzətləndirəsiniz “Allah ədalətsiz deyil ki, xidmətiniz və Onun adına göstərdiyiniz məhəbbət unudulsun” dedi.
Sonrakı illərdə Viliam Karey, Tanrının ehtiyaclarını necə dəyişdiyini düşündü.  “Heç vaxt verdiyi vədlərini dəyişdirməmişdir və buna görə də onu xidmətimdə tərk edə bilmərəm” dedi.  Allah bizə gündəlik xidmətimiz üçün gücləndirsin.
Allah Ona xidmətinizi davam etdirməyinizə necə kömək etdi?  Başqalarının çətinliklərində necə kömək edə bilərsiniz?
Ya Rəbb mən problemlərlə qarşılaşanda və xoş günlər keçirdiyim zaman sənin ardınca getməyimə kömək et.  Mənə həmişə yanımda olduğunu xatırlamağa kömək et.

Müəllif: Artur Cekson
Tərcümə: Nicat Alovlu

Gündəlik Çörək 7

“KİLSƏ” NƏDİR?

Kilsənin memarlıq quruluşu olması barədə yanlış bir təsəvvür var.  Əslində, “kilsə” sözü (yunanca – ekclesia) “insanlarla görüş” deməkdir.  Buna görə kilsə İsa Məsihə iman gətirən insanların toplusudur.  Məbəd isə kilsənin toplaşdığı binadır.

DÜNYADA Xristianların sayı.

Xristianlıq dünyada ən böyük dindir.  Tədqiqatlara görə, xristianlığın tərəfdarları – dünya əhalisinin 33% -dı.Bütün xristianların yarısından çoxu (1,2 milyarddan çox) katoliklərdir.  Xristianlığın ikinci (imanlıların sayına görə) istiqaməti Protestantizmdir.  Hazırda dünyada 800 milyona
yaxın protestant var.  Xristianlıq içərisindəki üçüncü əsas cərəyan edən pravoslav dindarları birləşdirir və təqribən 314 milyon tərəfdarını təşkil edir.

“MÜNASİBƏT” NƏDİR?

Denominasyon (Latın dilindən. Etiraf – etiraf) – bu, müəyyən bir dini təlim daxilində dinin bir xüsusiyyəti, habelə bu dinə bağlı dindarların birləşməsidir.  Denominasiyalar xristianlığın təməlində ümumi olan, lakin doktrinanın və ibadət formasının təfərrüatlarına görə fərqlənən müxtəlif xaçpərəstlərdir.  Protestantizm müstəqil kilsələrin, kilsə ittifaqlarının və məzhəblərin birləşməsindən ibarət olan xristianlığın əsas inancları olan Katoliklik və Pravoslavlıq ilə birlikdə üç nəfərdən biridir.

Protestant Hərəkatı harada başlayır?

31 oktyabr 1517-ci ildə Wittenberg şəhərində (Almaniya) keşiş Martin Lüter, o dövrdə Katolik Kilsəsi tərəfindən bibliya əmrlərinin pozulmasına etiraz olaraq yerli kilsənin qapılarına 95 tezis vurdu.  Bu hadisə (protestantizm) “açıq şəkildə sübut etmək” mənasını verən “Protestantizm” adlanan Kilsə İslahatı hərəkatının başlanğıcını qeyd etdi.
Protestantizm katolikçiliyi içəridən islah etməyə çalışmadı, bu kilsədən ayrılmış yeni bir hərəkat İslahat (Latın reformayio – “orijinal formada bərpa”) olaraq təyin olundu.  İslahat protestantları özlərini yeni bir tədris aparan çox sayda yenilikçi deyil, qədim ənənələrin tərəfdarı, Orta əsrlər boyu itirilmiş qədim həqiqətləri yenidən kəşf etdilər.

Protestantların inancları

Protestantların doktrinası İslahat zamanı formalaşan və “Beş” yalnız “” (Latıncadan tərcümədə – Quinque sola) beş tezisə əsaslanırdı:

 1. Sola Scriptura – “Yalnız İncil”.
  Bütün dogmaların və bütün müəllimlərin qiymətləndirilməli olduğu yeganə və mütləq qayda və standart yalnız köhnə və yeni vəsiyyətnamələrin peyğəmbərlik və apostol yazılarıdır.
 1. Sola fide – “Yalnız imanla.”
  Doğru, yalnız imanla olunur . Yaxşı işlərin və hər hansı bir xarici ayinlərin yerinə yetirilməsindən asılı olmayaraq .
 1. Sola gratia – “Yalnız lütf ilə.”
  İnsan qurtuluşa layiq deyil və ya bir şəkildə mənim xilasımda iştirak edə bilməz.  Qurtuluş Allahın insana verdiyi yaxşı bir hədiyyədir.
 1. Solus Christus – “Yalnız Məsih”.
  Məsih Allahla insan arasındakı yeganə vasitəçidir və qurtuluş yalnız Ona iman sayəsində mümkündür.
 1. Soli Deo Gloria – “Yalnız Allaha şan olsun”.
  İnsan yalnız Allaha hörmət və ibadət etməlidir, çünki qurtuluş yalnız Onun iradəsi və hərəkətləri ilə verilir.

Protestant kilsəsində xidmət forması

Protestant ibadət evləri, bir qayda olaraq, möhtəşəm bəzək, görüntü və heykəllərdən azaddır.  Kilsənin binası icarəyə verilən hər hansı bir bina ola bilər.  Protestant ibadəti təbliğ, dua, Zəbur və ilahilərin oxunmasına, həmçinin müqəddəslərə yönəlmişdir.
Protestant hərəkatı bu günə qədər bütün dünyada uğurla inkişaf edir.  Dünyanın 92 ölkəsində Protestantizm xristianlığın ən böyük istiqaməti, o cümlədən 49 ölkədə protestantlar əhalinin əksəriyyətini təşkil edir.  Protestantlığı qəbul edən ölkələr iqtisadi və mədəni inkişafdadır.

Gündəlik Çörək 6

Başqasını mühakimə etməmək, maraqlı nəsiyyətdir, çünki biz adətən bizə oxşamayan, bizdən fərqli düşünən, geyinən, danışan insanlara qarşı, qəbul etməyən mövqe tuturuq…Başqasının bizdə fərqli olduğunu asandlıqla və rahat qəbul edən deyilik. Əlvan rəglərdən qaçaraq, əsasən mavi, qara, ağ rəglərə üstün veərərək, eyniləşmə, uyğunlaşma, standartlarla yaşamağa öyrəşmişik.

Bizim fikirlərimizlə, zövqümüzlə razı olmayana qarşı ilk reaksiya – ya alçatmaq yada aqresiyadır. Alçaldırıq haçan ki, özümüzü ondan yaxşı və üstün olduğumuzu hiss edəndə və aqresiv oluruq haçan ki, qarşımızdakını özümüzdan üstün və biz edə bilmədiyimizi etdiyini gördükdə tədbiq edirik. NİYƏ?

Cavabı sadədir, daxili insanda zəyif və qeyri standart olmaqdan qorxularımızdır. Məhs bu mənfi hislər, bizi öz düşüncəmizi başqasının üzərinə qoyaraq onları idarə etməyə, təziq göstərməyə, fikirləri bizdən fərqli olanlara qarşı digərlərini qaldırmağa, deyinməyə, şikayət etməyə, onları dayandırmağa, xələl verməyə həvəslənərək pislik edənlərin yolun yolçusu olmağa vadar oluruq.

Rəbb İsa isə öyrədir: ”…kim olursansa-ol, sən də üzürsüzsən..”

Bəlkə sən haqlısan, bəlkə sən öz gözündə haqlısan, necə olursa olsun, başqasının səndən fərqli olduğuna görə ona qarşı olmağın, onu mühakimə etməyin – ÜZÜRSÜZDÜR.

“…Ona görə ki başqasını mühakimə etdiyin halda özün də həmin işləri görürsən…”

Rəbb İsa bizləri, başqalarının fikirlərinə hörmət etməyə çağırır, sevməyi öyrədir, qayğı göstərməyə səsləyir…. Bu Məsihçilikdir.

İsa Məsihə sadiq qalanlar bu yolla gedər.

Gündəlik Çörək 5

İsa Məsihin ölülər arasında DİRİLMƏSİ haqda Müqəddəs Kitabda yazılaraq bir daha sübüt edilir və bu sübüt qüdrətlidir, yani təkzib etmək artıq mümkün deyil. 120-dən çox insana 40 qün ərzində İsa şəxsən göründü və İsa Məsihin dirilməsinə şahid olanların şəhadəti təkzib edilməzdir. Rəbb Allah həvarisi vasitəsi ilə Müqəddəs Kitabdın müxtəlif ayələrində İsanın diriləsini vurğulayır. Çünki İsa Məsih ilk olaraq ölülər arasında dirildi və Rəbb Allahın sağında əyləşdi. Bu İsa Məsihə iman edənlərə əminlik verir ki, Ona iman edən ölməyəcək və ölsə belə– İsada diriləcəkdir. Çünki Rəbb Allah ölülərin Allahı deyil, dirilərin Allahıdır. Ona iman edənlər ölüm hökmündən azaddılar. Bu səbəbdən Rəbb Allah Müqəddəs Kitabı vasitəsi ilə öyrədir: “Rəbb İsanı necə qəbul etdiksə, Onda eyni həyat sürək”…
Biz İsanın Rəbb olduğuna və ölülər arasından dirildiyinə iman vasitəsi ilə inandıq və bütün həyatımızı məhz imanımıza əsaslanan həyat tərzində yaşamağa çağırılmışıq.
Nə baş verirsə versin, biz əminik ki, iman etdiyimiz Şəxs sadiqdir. Bu səbəbdən:
xəstələnəndə — ruhdan düşmürük, lakin İsa Məsihin adı ilə Rəbb Allahdan şəfa istəyirik.
Çətinliklərlə üzləşəndə — ümidsiz deyilik, əksinə Rəbbin vəfalı olduğuna görə şükürlərlə dolub daşırıq.
Gözlənilməz hadisələr baş verdikdə — qorxmuruq, çünki vəd verən Allah yanımızdadır.
Bu əminlik yaşamaq üçün stimul verir, bu iman qorxunu qovur.
Bu iman –cəsarətli və mərd edər. Ölüm artıq qorxulu deyil, çünki bilirik ki, İsa Məsihi ölülər arasında dirildən Rəbb Allah bizi DİRİLDƏCƏKDİR.
Bu səbəbdən İsa Məsihə iman edənlər biri-birini salamlayaraq deyir:
İSA MƏSİH – DİRİLDİ.
Cavabında : HƏQİQƏTƏN DİRİLDİ, deyirik.

Bu iman və əminlik – hər bir insan üçün hal-hazırda açıqdır. Lakin bir gün bunları əldə etmək mümkün olmayacaq.
Fürsəti əldən vermə, çağıran Rəbb Allaha itayət et.

Gündəlik Çörək 4

Bir çoxları İsa Məsihin çarmıxda ölməyinə inanmır, baş verməyən bir hadisə kimi qələmə verilir, digərləri isə bunu nə üçün lazım olduğunu anlamırlar.

Müqəddəs Kitabı oxuyan bizlər isə bilirik ki, İsa Məsihin çarmıxa çəkilməsi haqda Rəbb Allah, Yeşaya peyğəmbər vasitəsi ilə bizim əsirdən 750 il əvvəl öncədən söyləmişdir. İsa Məsihin yer üzünə gəlməsi, insanların Rəbb Allahı başa düşməməsi səbəbi idi, başa düşmədiyinə görə insanlar necə başa düşürdülərsə elədə ibadət edirdilər, Rəbb Allah haqqında necə bilirdilərsə elədə yaşayırdılar.

Bu cür Rəbb Allah haqqında bilir insanları Allahın iradəsindən uzağa, günahlı həyat tərzinə, nəticədə isə ölümə aparan yol oldu. Yer üzərində yaşayan hər bir insanı Rəbb Allah nə istədiyini anlatmaq və yalnış həyat tərzindən Rəbb Allahın iradəsinə uyğun tərzdə yaşamaq yolunu anlatmaq üçün İsa Məsih gəldi.   Müqəddəs Kitab, İncil,Yəhyanın müjdəsi 3 fəsildə İsa bəyan edərək deyir ki: “Rəbb Allah Oğlunu yer üzərinə mühakimə etmək üçün deyil, xilas etmək üçün göndərdi”.

Məsihin gəlişində əsas məqsəd insanlara yalnış həyat tərzindən gercək yol göstərmək idi və bu yolla gedən xilas olur, ilk əvvəl yalnış anlayışından, yalnış həyat tərzindən, günahdan və cəhənnəmdən.

İnsanların günahlarının bağışlanması üçün, günahları bağışlaya bilər qurban lazım idi. Müqəddəs Kitab, İncil, İbranilərə məktub 10 fəsildə yazılıb ki: “buğaların və təkələrin qanı ilə günahları aradan qaldırmaq qeyri-mümkündür”. Çünki qurban təqdim eədn insan yənə özünü günah etdiyinə görə mühakimə edərək bir daha qurban təqdim etmək məcburiyyətində olur. Müqəddəs Kitab, İncil, İbranilərə məktub 10 fəsildə yazılıb ki: ”əbədi Ruh vasitəsilə Özünü qüsursuz olaraq Allaha təqdim etmiş Məsihin qanı var olan Allaha ibadət edə bilməmiz üçün vicdanımızı ölüm gətirən əməllərdən nə qədər çox təmizləyəcək”!

İsa Məsin Özünü ona görə qurban verdi ki, biz ALLAHA İBADƏT EDƏ BİLƏK. Əgər bir kimsə Allahın iradəsinə görə Var Olana ibadət etmək istəyirsə — o zaman həmən şəxs milliyyətindən, irsindən, cinsindən asılı olmayaraq İSA MƏSİHİN ÇARMIXDA VERDİYİ QURBANI TƏQDİM ETMƏLİDİR. Hər bir insan həyatını ancaq bir dəfə yaşayır, Rəbb Allah verdiyi fürsətdən yan keçməyək.

Gündəlik Çörək 3

Bu gün aprel ayın 7, həftənin bazar günüdür. Bir çoxları üçün bu gün istirahət günüdür və onlara doyunca yatmaq, ailəvi harasa getmək və həftənin adına uyğun olaraq Bazarlıq etmək günüdür, digərləri üçün bu gün hələdə iş günüdür və onlar işləməyə tələsirlər. İsa Məsihə pənah gətirən bizlər üçün, bu gün ibadət günüdür, haçan hər bir kəs eyni əqidədə olan insanlar ilə bir yerə toplaşırlar, toplatı yerinə KİLSƏ deyirik.

KİLSƏ sözü – yunan dilində-Ἐκκλησία- deyirik. Eklesiya,  ibrani dilində – קהל- Kahal deməkdir.İki mənası var, Rəbbə aid olanlar və söz mənasına görə — TOPLANTI.

Bu cür toplantılarda Məsihə məxsus olanlar, əssaən, ünsiyyətdə olurlar bir ailə kimi, biri-birlərini ehtiyaclarını dinəlyir, biri-biri üçün dualar edilər, kimlərsə kömək etmək üçün bölüşürlərlər, Rəbb Allahı məhd etmək üçün mahnılar oxunur və Müqəddəs Kitabdan – ibrətamiz, nəsiyyət xarakterli, ayələr oxunaraq təlim verilir.

Müqəddəs Kitab Efeslilərə məktub 2:19-21

9Deməli, artıq yad və qərib deyilsiniz, siz müqəddəslərlə birgə vətəndaş və Allah ailəsinin üzvüsünüz.  20Həvarilərlə peyğəmbərlərin təməli üzərində tikilmisiniz, guşədaşı isə Məsih İsa Özüdür.  21Bütün bina Onun üzərində birləşərək Rəbbə aid müqəddəs məbəd olmaq üçün ucalır.

Müqəddəs Kitabda yazılıb ki, biz İsa Məsihə iman vasitəsi ilə Allahın ailə üzvüyük. Nəinki seçilmiş, nəinki Allaha məğbul, mömün….. Allahın ailə üzvləri…. Bu imtiyaz İsa Məsihə iman edənlərə verilir və ailə üzvləri olduğumuza görədə Rəbb Allah bizə çox yaxın olur, dularımızı eşidir, məşəqətli günlərimizdə kömək edir, sevinəndə sevinir, ruhlandırır və güclü iradəli insan olmağa kömək edir.

Niyə İsa Məsih, Müqəddəs Kitab, Həvarilərin İşləri 4:12 belə yazılıb—“Ondan başqa heç kimdə xilas yoxdur. Çünki səma altında biz insanlara verilən başqa bir ad yoxdur ki, onun vasitəsilə xilas olaq”.

Səma altında, yer üzərində yaşan inasanlar üçün Rəbb Allah bir isim verib, onun adı İsa Məsih ( Məsih yunanca- Χριστός— «Məsh Edilmiş, Xilas Edən kimi istifadə olunur). İsa Məsihə görə ƏRbb Allah insanların günahlarını bağışlayır, insanlara Əbədi həyatı (cənnəti) irs olaraq verir. Buna və Müqəddəs Kitabın digər ayələrinə görə biz, İsa Məsihə pənah gətirənlər deyirik: biz əbədi həyatı irs olaraq aldıq, bizim üçün mühakimə yoxdur, çünki Rəbb Allah, İsa Məsihə görə günahlarımızı bağışladı…..

Rəbbə minətdaram ki, paytaxt Bakıda və digər şəhərlərdə İsa Məsihin adı ilə toplaşan azərbaycanlılar ibadətlər edir, ölkəmizi üçün, dövlət başçısı üçün, xalqımız üçün, insanların şəfa alması üçün, Qarabağın sülh yolu ilə qayratılması üçün, ölkəmizin rifahı üçün – niyazlar və yalvarışlar edir.

Bu gün evdə oturma – Rəbb Allahın məbədi olan kilsəyə get.

Gündəlik Çörək 2

“Salehlərin alqışı şəhəri şərəfə çatdırar”.

Müqəddəs Kitab hər İsa Məsihə pənah gətirən insanı saleh adlandıır. Salehlik hər hansı bir əmələ görə deyil, İsa Məsihin Rəbb Allah tərəfdən göndərilən Xilaskar və Rəbb olduğuna İMANDAN İRƏLİ GƏLİR. Müqqədəs Kitab bər bir İsa Məsihə pənah gətirənə həvəslə və imanla dolu dua etməyə öyrədir. Dualarımız Rəbb Allahın sözü uyğun olaraq, yaşadığımız şəhərin, ölkənin ŞƏRƏFƏ ÇATMASIDIR. Hər bir vətənini sevən bunu arzılayar, hər bir ailəcanlı olan anlayır ki, ölkəmizdə olan müsbət dəyişiliklər hər bir ailəyə müsbət təsir edəcəkdir. İsa Məsih öyrədir: “Doğrusunu, doğrusunu sizə deyirəm: Mənim adımla Atadan nə diləyirsizsə, O sizə verəcək”, (İncil, Yahyanın müjdəsi 16:23).
Dualara cavab almaq istəyiriksə, o zaman Rəbb Allahdan İsa Məsihin adı ilə istəmək lazımdır. Bu səbəbdən İsa Məsihə pənah gətirənlərdən, dövət başcısı üçün, ölkəmizin, xalqımızın –dular edək.
Rəbbimiz, prezidentimizə İlham Əliyevə, dövləti idarə etmək üçün—daha da çox hikmət versin, pis niyyətli insanlardan qorusun, sadiq və etibarlı, Rəbb Allah qorxusunda yaşayan köməkçilər versin.

Rəbbimiz, ölkəmizə — rifahda inkişaf etməyə xeyir dua versin, təhsil, səhiyyə — daha da inkişaf etsin. Korupsiya – yox olsun, sərhədlərimiz bərpa edilsin və qorunsun.

Rəbbimiz xalqımıza – Rəbb Allahı tanımaq, Ona bütün ürəkləri ilə ibadət etməyi nəsib etsin. Xalqımız Rəbb Allahı tanımaqla daha da bol xeyir dua və bərəkət alsın, ümidsizlər – ümid, xəstələr –şəfa, pissimistlər – həyat sevgi alsınlar.
“Saleh adamın duası çox güclü və təsirlidir”. (İncil, Jaqubun məktubu 5:16). İsa Məsihə pənah gətirən əzizlərim, Rəbbin sözü bizi həvəsləndirir ki, dualarımız ÇOX GÜCLÜDÜR və TƏSİRLİDİR. Nəyinki eşidilir, nəyinki Allah bilir….. Dualarımız güçlüdür — icra edilmək üçün və təsirlidir — müsbət dəyişiliklər gətirmək üçün.
Dualarımızı daha da həvəslə, daha da səylə edək.

Müqəddə Kitab, İncil, Yaqubun məktubu 4:14
Əslində isə sabah nə baş verəcəyini bilmirsiniz.

Axı HƏYATINIZ NƏDİR Kİ?
Qısa bir müddətə görünüb sonra da yox olan buxardı.

Mənim fikrimcə, hər bir insanın doğulduğu gündən həyat hekayəsi yazılsa—heç bir kitaba s

ıxmaz. Çünki hər birimizin həyatı, unudulmaz hadisələr, illərlə zəhmət, əvəzsiz xidmət, çalışqanlıq, məktəb və institut illəri, yadda qalan dostlar, sevdiyimiz ailə, valideynlər, övladlar, yeni körpənin doğulması və yaxınlarımızın itkisi, qorxu və şücayət, kədər və sevinc ilə bəşəriyətin tarixində kimlərinsə həyatında iz qoyur.

Yaşayan Allah Müqəddəs Kitabı vasitəsi ilə, hər bir insana təklif etdiyi ƏBƏDİ HƏYAT müqaisəsində həyatını qısa bir müddət görünən bir buxara bənzədir. Yəhyanın müjdəsi 17 fəsildə yazılıb:”Sən İsa Məsihə bütün bəşər üzərində səlahiyyət verdin ki, Ona verdiyin şəxslərin hamısına əbədi həyat versin.” Rəbb-Allah bir insana əbədi həyatı, cənnəti bəxş etmək arzisindadır. Bunu üçün O, qurban istəmir, fədakarlıq istəmir, ziyarətlərə, səfərlərə lüzum qalmadı…. Ancaq vacib olan bir şey Allahın bütün bəşəriyyət üzərində təyin etdiyi – İsa Məsihə pənah gətirmək, Onu təqlid etmək.
Hal-hazırda bir çoxlarının həyatında baş verən və uşaqlıqdan bəri gözəl həyat təsvirinə uyğun gəlməyən həyatı məyus edir, həyatdan zövq almaqdan, razı qalmaqdan uzaq aparır. Lakin Rəbb-Allahın verdiyi İsa Məsih vasitəsi ilə ümid – dəyişiliklər gətirir, şəfa verir, bərpa edir, azadlıq verir. Rəbb-Allaha olan ümidin – utandırmaz, peşiman etməz, üzü qızartmaz.
Tam əksinə, sevinc bəxş edər, Rəbbin məhəbbəti ilə doldurar, lüfün nə olduğu anladar, həyatını Rəbbin hüzüru ilə zəngin edər. Rəbbə pəhan gətirənlər delə deyər: “ Rəbb xeyirxahdır,yaxşıdır”..
Bu fürsəti buraxma, çünki həyatın harada bitdiyini kim bilir…..

Müqəddəs Kitab, İncil, Yəhyanın müjdəsi 15 fəsil 7 ayədə İsa Məsih deyir: “Əgər Məndə qalsanız və sözlərim sizdə qalsa, nə istəyirsinizsə, diləyin, sizə veriləcək”.

Dua edən hər bir insan əlbətdə ki, eşidilmək üçün dua edir, əlbətdə ki, imdadı Qüdrətli olan Rəbb Allahdan gözləyərək istəyirik ki, eşidilsin və hər-hansı bir məsələ həllini tapsın. Dua necə olmalıdır, sadəcə əzbərlənmiş sözlər, sadəcə təkrar olunan sözlər, səslənən və icra olunmasını gözləmək üçün və ya Rəbb Allahı razı salmaq üçün sözlər ? Biz necə dua edirik?
İsa Məsih insanlara dua etmək haqqında təlim verir və öyrədir ki, hər bir insan dua etsin. Dua — nəinki Rəbb Allaha müraciətdir, dua – Rəbb Allaha pənah gətirən insanın bəyannaməsidir, dua edənin imanının etirafıdır.
Əgər dua edən insan dua etdiyi zaman bilmir Kimə müraciət edir, nə qədər yəqindir ki, o duasına cavab alacaq?
Əgər dua edən insan bilməsə ki, dua etdiyi Allah onun duasına cavab verəndir, o duasına cavab alacaq?
Dua – ancaq sözlər deyil, əminlikdir, iman nidasıdır, zəfər nidasıdır. Dua nəyə və Kimə iman etdiyindən qüvvət alır. Duadan əvvəl – iman olmalıdır ki, EŞİDİLƏSƏN.
İsa Məsih deyir, Məndə qal və Mənim təlim sözlərim sizdə qalsın…..
Dua etməzdən əvvəl İsa Məsihə gəlmək lazımdır, Onunla olmaq lazımdır.
İsa Məsih deyir:”nə istəyirsinizsə, diləyin, sizə veriləcək”.
İsa Məsihə iman edənlərə əminlik verilir – duaların EŞİDİLİR, CAVABSIZ QALMIR.
Əgər Sən, İsa Məsihin Rəbb Allah tərəfindən göndərilmiş Xilaskar kimi ürəyinə qəbul etmisənsə – əminliklə dua et. Əgər sən İsa Məsihin təlimində yaşayırsansa – dualarına cavab aldın. Sənin dualaırn sadəcə havaya səslənən sözlər olmayacaq,

İCRA OLUNMAQ ÜÇÜN – ZƏFƏR NİDASI OLACAQ.
Dua etdiyin zaman əmin ol – EŞİDİLİRSƏN,
Dua etdiyin haqda arxayın ol – CAVAB ALDIN.

İsa deyir: “Dua edib hər nə diləsəniz, inanın ki, artıq almısınız və istədiniz sizin üçün ediləcəkdir”. (Müqəddəs Kitab, İncil, Markın müjdəsi 11:24)

Gündəlik Çörək 1

Bizim həyatımız və xidmətimiz, məs Rəbbimiz İsa Məsihi təqlid etməklə yaxşı nəticə verə bilər. Biz Müqəddəs Kitabda İsan Məsihin  etdiklərindən öyrənirik necə insanlar ilə ünsiyyət qurmaq lazımdır, müjdəni onlara necə çatdırmaq lazımdır, necə insanlarla münasibət qurmaq lazımdır, onlara necə dost olmaq lazımdır…

İsa Məsih heç bir günahkarı etdiyi günahlara görə ittiham etmirdi…

– İsa Məsih, vergi yiğan Zakkaya– sən oğrusan, xainsən, fırıldaqcısan demədi. Əksinə onun evinə getdi, başqaları Zakkaya etibar etməsədə, onunla ünsiyyətdə olmasada, İsa onunla ünsiyyət qurdu və məs bu ünsiyyətə görə Zakkayın həyatı dəyişdi(İncil,Lukanın Müjdəsi 9:2)
– Quyu başında söhbət etdiyi Samariyalı qadına– əxlaqsız və zinakarsan demədi, əksinə həmən qadınla hörmətlə, qayğı ilə söhbətə başladı. İsanın münasibəti bu qadınında həyatını dəyişdi. (İncil, Yəhyanın Müjdəsi 4:1-30)
– Hətta zinada yaxalanmış qadına belə — günahkarsan, zina içində yaşayırsan demədi. Çünki həyat tərzində asılı olmayaraq hər bir insana sevgi və qayğı lazımdır.(İncil, Yəhyanın Müjdəsi 8:7)
– Peter qılıncla baş kahinin qulunun qulağını qopartdı — sən nə etdin, niyə belə etdin demədi. İsa qula şəfa verərək, qulağını bərpa etdi və Peterə isə : “qılıncını yerinə qoy, çünki qılınc qaldı çəkənlərin hamısı qılıncla məhv olacaq” dedi (İncil, Matta 26:47-56 və Lukanın Müjdəsi 22:47-53)
– Samariyanın bir kəndi İsa Məsihi kəndlərinə qəbul etmədilər və bu İsa Məsihin şagirdlərini qəzəbləndirdi. Onlarda ikisi, Yaqub və Yəhya Samariyanın bu kəndinə alov endirməsini İsadan istəyəndə– İsa onlara dəlisiz demədi,  “siz hansı ruha malik olduğunuzu bilmirsiniz” :dedi…(Luka9:51-56)

İsa Məsihlə ilə görüşən hər bir kəs, Onun tərəfindən heç bir ittiam almadan həyatı dəyişilirdi… Bu münasibətin təsiri idi onların həyatında, və məs bu münasibətə görə bizim də həyatımız dəyişildi…. Bəs sən necə, həyatının dəyişilməsini istəyirsən?

İnsani təbiyyətimizə görə biz öyrənmişik ilk olaraq nəyəsə nail olmaq, nəisə əldə etmək və ondan sonra əldə edilən neymətlərlə bölüşmək. Lakin Rəbb Allah Kəlamı vasitəsi ilə öyrədir ki, əlində olanla bölüş, fərqi yoxdur nə qədər səndə var, vacib odur ki, bölüşməyə həvəsli olasan. Bu həyatın qanunudur və əgər bu qanunu əməl edib, əlində olan azı bölüşdürürsənsə, o zaman çox əldə etdiyin zaman onuda edəcəksən. Az əkən az əldə edir, çox əkən isə itirmir, əksinə daha çox əldə edəcək. Buna görədə başqalarına xüsusi ilə də ehtiyacda olanlara əl tutaq, onlara kömək edək, Müjdə işində səxavətli və əli açıq olaq və əlimizdən gələni əsirgəməyək, çünki bu Rəbb Allahın iradəsidir.