1. Göyün və yerin Qadir Yaradanı olan Ata Allaha iman edirəm.
2. Allahın Vahid Oğlu, Rəbbimiz İsa Məsihə iman edirəm.
3. O, Müqəddəs Ruhdan hamilə qalmış Bakirə Məryəm tərəfindən doğulmuşdur.
4. O, Ponti Pilat tərəfindən əzab çəkmiş, çarmıxa çəkilmiş, ölmüş və dəfn edilmişdi.
5. Üçüncü gün isə ölülərdən dirilmişdir.
6. O, göylərə qaldırılmış, Qadir Ata Allahın sağında oturmuş,
7. Və oradan da diriləri və ölüləri Öz hikməti ilə mühakimə etməyə gələcəkdir.
8. Müqəddəs Ruha iman edirəm,
9. Vahid müqəddəs məsihçi cəmiyyətinə və müqəddəslərin ünsiyyətinə iman edirəm.
10. Günahların bağışlanmasına,
11. Bədənin dirilməsinə,
12. Əbədi həyata iman edirəm.