Müqəddəs Kitab, 27-ci Məzmur  1-2 ayələr Davudun məzmuru. Rəbdir nurum,qurtuluşum! Mən kimdən qorxum?  Rəbdir ömrümün qalası, Mən kimdən vahimələnim?