Uşaq Evləri Xidməti

Əlil uşaqlar xidməti

Əlil uşaqlara qayğı göstərmək, onlarla Rəbbin sevgisini hiss etdirmək vacibdir.

Uşaq Evləri Xidməti

Uşaq Evləri Xidməti

Mattanın müjdəsi 5 fəsil 7 ayə Nə bəxtiyardır mərhəmətli olanlar! Çünki onlara mərhəmət ediləcək. Ölkəmizdə yüzlərlə uşaqlar valideyn qayğısından məhrum olaraq