Dua Xidməti

Yəhyanın müjdəsi 16 fəsil 23-24 ayələr

Doğrusunu, doğrusunu sizə deyirəm: Mənim adımla Atadan nə diləyirsinizsə, O sizə verəcək. İndiyə qədər Mənim adımla heç nə diləmədiniz. Diləyin, alacaqsınız, ta ki sevinciniz kamil olsun.

Bizim dualarımız:

Azərbaycanın rifahı üçün

Qarabağ torpağının xalqımıza qaytarılması üçün

İsrail xalqı üçün