Gündəlik Çörək

Məsihə birləşmiş insan kimi yaşayaq

  Məsihə birləşmiş insan kimi yaşayaq – Yeni gündə qarşınıza Rəbbin sözü ilə gəlirəm. Açılan hər sabahda Rəbb Allahın sözü haqqında düşünürük. Çünki hər açılan

Gündəlik Çörək

Məsihdə seçilməyimizin səbəbləri mövcuddur

Yeni gündə qarşınıza Rəbbin sözü ilə gəlirəm. Çünki Rəbb Allahın sözü bizim üçün gündəlik verilən çörəkdir. Hər gün bir ruhumuzu Rəbdən gələn sözlə doldururuq ki,Onun

Gündəlik Çörək

Ölü işçi kimi deyil, Məsihçi kimi yaşayaq

Yeni gündə qarşınıza Rəbbin sözü ilə gəlirəm. Çünki Rəbb Allahın sözü bizim üçün verilən gündəlik çörəkdir. Məhz buna görə hər gün Onun sözünə diqqət yetiririk.

Gündəlik Çörək

Müqəddəs Ruhla yaşayanlar kimi rəftar edək

Yeni günümüzü Rəbb Allahın sözü ilə açırıq. Rəbb Allahın sözü bizə Onun düşüncəsinə malik olmağa yönəldir. Rəbb istəyir ki,Ona yaxınlaşan hər kəs Onda olan düşüncəyə

Gündəlik Çörək

Rəbbin ilahi təbiətinə şərik olaq.

Yeni bir günü Rəbbin sözü ilə başlayırıq ki, gün boyu Onun sözündən gələn sevinc,sülh və əminlik həyatımızda olsun və münasibətlərimizdə,qərarlarımızda öz əksini tapsın. Rəbb Allahdan

Gündəlik Çörək

Rəbbin məzəmmətinə qulaq asan ol

Bu günü Rəbbin sözüilə başlayırıq. Çünki Rəbb Allahın sözü bizim üçün verilən təminatdır. Onun sözü çox güclü və təsirlidir. O,Öz sözü vasitəsi ilə bəşəriyyəti yaratdı.

Gündəlik Çörək

Rəbbin balaları kimi ürəyinizdə Allah qorxusu olsun

Yeni gündə qarşınıza Rəbbin sözü ilə gəlirəm. Çünki Rəbb Allahın sözü bizə gündəlik lazımdır. Hər gün Onun sözünü daxilimizi doldurmaq lazımdır ki,bu sözlə yaşayaq. Rəbb

Gündəlik Çörək

Rəbbin bizə olan məhəbbəti hədsizdir

Yeni gündə qarşınıza Rəbbin sözü ilə gəlirəm. Azərbaycanda hava soyuyur,biz bundan asılı olmayaraq Rəbbin sözü ilə günümüzə başlayırıq. Bizi Rəbb Allah qarşısında xeyirxahlıqla və lütflə

Gündəlik Çörək

Rəbb bizim xoşbəxtliyimizdir

Yeni gündə qarşınıza Rəbbin sözü ilə gəlirəm. İstəyirəm ki,sübh erkəndən Rəbb Allahın sözü haqqında düşünək və gün boyu bizimlə olsun. Rəbb Öz sözünü Onun sözü

Gündəlik Çörək

Rəbb bizə kömək edəndir

Yeni gündə qarşınıza Rəbbin sözü ilə gəlirəm. Qoy ilk düşüncəmiz və fikirlərimiz Rəbb Allahın sözü ilə tamamilə qarışsın. Çünki bizə həyat Verən Rəbb Allahımızdır. O,

Gündəlik Çörək

Rəbb Allah bizim dözüm mənbəyimizdir

Yeni gündə qarşınıza Rəbbin sözü ilə gəlirəm. Çünki Rəbb Allahın sözü biz insanlar üçün hər vəziyyətdə və hər zaman həyatı dərk etməyə,Rəbbin iradəsini bilməyə faydalıdır.

Gündəlik Çörək

Ümid mənbəyi olan Rəbb Allahdır

Yeni gündə qarşınıza Rəbbin sözü ilə gəlirəm. İstəyərdim ki,Davud Peyğəmbərin Zəburundan 5-ci fəsil 3-cü ayəsinə baxaq:”Ya Rəbb,səhər erkən səsimi eşidirsən, Səhər erkən Sənə dua edib