Haqqımızda
 • Qavrayışımız
  Sevgi, iman və birliyə bürünmüş bir cəmiyyət. Hər bir insanın qəbul ediləcəyi, hər ürəyin rahatlıq tapacağı və hər ruhun ilahi məqsədini yerinə yetirmək üçün güc qazanacağı bir ziyarətgah yaratmağa çalışırıq. İbadət, ünsiyyət və Xidmət vasitəsi ilə həyatı təsir edən və dünyamızı Allahın sonsuz sevgisi ilə dəyişdirən mərhəmət və lütf yaymağa çalışırıq.
 • Bizim missiyamız
  Məsihin məhəbbətinin işığını xidmət, mərhəmət və nişan vasitəsilə yaymaq. İnsanları yüksəltməyə və gücləndirməyə, mənəvi böyüməni təşviq etməyə və hər kəsin qiymətləndirildiyi və qarşılandığı bir cəmiyyət yaratmağa çalışırıq. İmanı rəhbər tutaraq imkansızlara müraciət edirik, yorğunlara dəstək təklif edirik və ürək qıranlara ümid veririk. Hərəkətlərimiz və sözlərimizlə Allahın qeyd-şərtsiz sevgisini və lütfünü əks etdirməyə çalışırıq, yığıncağımıza və ondan kənarda müsbət təsir göstəririk.
 • Əsas dəyərlərimiz
  Kilsəmiz sevgi, mərhəmət və inklüzivlik kimi əsas dəyərləri tətbiq edir. Mənşəyindən və inancından asılı olmayaraq hər kəsin qiymətləndirildiyi və qəbul edildiyi xeyirxah bir cəmiyyət yaratmağa inanırıq. Doğruluq və dürüstlük istəyimiz qarşılıqlı münasibətlərimizi və münasibətlərimizi müəyyənləşdirir, xidmətə sədaqət isə ehtiyacı olanlara mərhəmət və dəstək göstərməyə təşviq edir. İbadət, ünsiyyət və maarifləndirmə işləri ilə sürülərimizə və xaricimizə ümid və lütf yayaraq Məsihin təlimlərini təcəssüm etdirməyə çalışırıq.
 • Əsas dəyərlərimiz
  Kilsəmiz sevgi, mərhəmət və inklüzivlik kimi əsas dəyərləri tətbiq edir. Mənşəyindən və inancından asılı olmayaraq hər kəsin qiymətləndirildiyi və qəbul edildiyi xeyirxah bir cəmiyyət yaratmağa inanırıq. Doğruluq və dürüstlük istəyimiz qarşılıqlı münasibətlərimizi və münasibətlərimizi müəyyənləşdirir, xidmətə sədaqət isə ehtiyacı olanlara mərhəmət və dəstək göstərməyə təşviq edir. İbadət, ünsiyyət və maarifləndirmə işləri ilə sürülərimizə və xaricimizə ümid və lütf yayaraq Məsihin təlimlərini təcəssüm etdirməyə çalışırıq.
MÜQƏDDƏS KİTABI ONLAYN OXUYUN
Onlayn oxu
Sizə müqəddəs kitabın pulsuz bir nüsxəsini - hikmət və ilhamla dolu əbədi bir bələdçi əldə etmək imkanı təqdim etməkdən məmnunuq.
Pastorlar
Daha ətraflı
Gündəlik çörək
Azərbaycan dili
Blogumuz
Allah həqiqidir? Allahın həqiqi olduğuna necə əmin ola bilərəm?
07.07.2024
Biz bilirik ki, Allah həqiqidir, çünki O Özünü bizə üç yolla göstərib: yaradılış, Kəlam və Oğlu - İsa Məsihdə.
Müqəddəs Kitab həqiqətən Allahın Sözüdürmü?
07.07.2024
Bu suala olan cavabımız yalnız bizim Müqəddəs Kitaba olan baxışımızı və həyatımızdakı vacibliyini müəyyən etməyəcək, lakin həmçinin nəticə etibarı ilə bizim üzərimizdə əbədi təsiri olacaq.
Daha ətraflı