• Çünki Allah dünyanı elə sevdi ki, vahid Oğlunu verdi; bunu ona görə etdi ki,

    Ona iman edən hər kəs həlak olmasın, amma əbədi həyata malik olsun.

  • Azərbaycanı
    bir yerdə xilas edək

Haqqımızda

Alov Kilsəsi

ALOV Cəmiyyətlər Əməkdaşlığı 2010-cu ildə yaradıldı.

Azərbaycanda və Azərbaycandan kənarda Isa Məsih haqqında xoş xəbəri yaymaq və iman edənlər ilə birgə Məsihin cəmiyyətlərini yaratmaq. Mövcüd olan və yeni yaranmış Məsihi cəmiyyətlərinə ruhanı, mənəvi dəstək verərək təyinatlarını icra etmələrinə, müjdə xidmətlərinin təşkil edilməsinə dəstək vermək, seminatlar, konfranslar təşkil etmək, xidmətlərinin icra edilməsi məqsədi ilə təciz etmək, cəmiyyətlər arası dostluq və əməkdaşlıq yaratmaq üçün əməkdaşlıqdır.

Azərbaycanda Məsihçi Tarixi

Azərbaycanda Məsihçi Tarixi

Azərbaycan dünyanın ən qədim ölkələrindən biridir...

Müqəddəs Kitab

Müqəddəs Kitab

İsa ona dedi: «Yol, həqiqət və həyat Mənəm. Mənim vasitəm olmadan heç kim Atanın yanına gələ bilməz.» - Yəhya 14: 6 ...

Gündəlik Çörək

Gündəlik Çörək

Başqasını mühakimə etməmək, maraqlı nəsiyyətdir...

Dua Xidməti

Dua Xidməti

Yəhyanın müjdəsi 16 fəsil 23-24 ayələr...

Qadınlara Məsləhət

Qadınlara Məsləhət

Müqəddəs Kitab, 27-ci Məzmur 1-2 ayələr Davudun məzmuru...

Uşaqlar üçün

Uşaqlar üçün

Uşaqlara qayğı göstərmək, onlara Rəbbin sevgisini hiss etdirmək vacibdir...

Kişi Sözü

Kişi Sözü

Ey atalar, sizə yazıram, çünki başlanğıcdan bəri Var Olanı tanıyırsınız...

Pastorlar

Pastorlar

Iman etirafımız Həvariləin iman etirafıdır ( Həvarilərin Məsləyi)....

Müqəddəs Kitabdan

  • Bəs onda nə deyilir? «Kəlam sənə çox yaxındır, o sənin dilində və ürəyindədir». Biz elə həmin iman kəlamını vəz edirik: əgər sən İsanın Rəbb olduğunu dilinlə iqrar edib Allahın Onu ölülər arasından diriltdiyinə ürəkdən inansan, xilas olacaqsan.
    Romalılara 10: 8-9

Yeniliklərdən xəbərdar olmaq istəyirsiniz?

Güclü bir toplum anlayışımız var

Subscribe to our latest news to be updated, we promise not to spam!